Röhsska museet – regional mötesplats för design och konsthantverk

I maj fattade riksdagen beslut om en ny politik för området gestaltad livsmiljö. Med perspektivet gestaltad livsmiljö som grund är det människans behov som blir utgångspunkten för hur livsmiljön utformas. Den nya politiken utgår från en helhetssyn på formandet av livsmiljön där arkitektur, form och design ses som ett sammanhållet område som också innefattar bland annat konst, historiska sammanhang och sociala värden.

I den nya politiken lyfts Röhsska museet fram som en möjlig regional mötesplats för design och konsthantverk, med uppdrag att utveckla en sådan verksamhet från 2018 och samverka med lokala, regionala och nationella aktörer inom området. Röhsska museet har under 2018 påbörjat arbetet med mötesplatsen och har tagit inledande kontakter med en rad lokala, regionala och nationella aktörer inom området i syfte att identifiera nätverk och samarbeten. Röhsska museet medverkar inom ramen för mötesplatsuppdraget under 2018 i Göteborgs Stadstriennal med ett eget program och i Gothenburg Design Festival i samarbete med HDK.

Röhsska museet vill etablera sig som den självklara samarbetspartnern och mötesplatsen för form- och designområdena och dess aktörer i Göteborg och Västra Götaland. Röhsska vill också befästa sin roll som en plattform inom Göteborgs Stad för den publika delen av området Gestaltad livsmiljö.

Toppbild: Mikael Lammgård, Röhsska museet.